Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie im. Marii Dąbrowskiej

O szkole

W lutym 2013r. Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadziło ewaluację całościową w naszej szkole.

Badane były Golden Goose Schuhe Sale 4 obszary pracy.  A oto wyniki:

Wymaganie

Poziom spełniania wymagania

Obszar: EFEKTY
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. B – poziom wysoki
Uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości. B – poziom wysoki
Uczniowie są aktywni. B – poziom wysoki
Respektowane są normy społeczne. B – poziom wysoki
Obszar: PROCESY
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy. B – poziom wysoki
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. B – poziom wysoki
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. B – poziom wysoki
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. B – poziom wysoki
Kształtuje się postawy uczniów. B – poziom wysoki
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. B – poziom wysoki
Obszar: ŚRODOWISKO
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. B – poziom wysoki
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów. B – poziom wysoki
Promowana jest wartość edukacji. B – poziom wysoki
Rodzice są partnerami szkoły. B – poziom wysoki
Obszar: ZARZĄDZANIE
Funkcjonuje współpraca w zespołach. B – poziom wysoki
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. B – poziom wysoki
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. B – poziom wysoki

Ważne strony:

unicef

Nasze projekty:

cybernauci unicef starsr starsr starsr wspolpraca

Partnerzy szkoły:

gim36 30lo p_dzielnica harcerze baner1a-1-e1515336938364

Nasze certyfikaty

zdrowie zdrowie zdrowie