Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie im. Marii Dąbrowskiej

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole odbywać się będą zajęcia w ramach projektu pn.: „Salvatore Ferragamo Shoes Sale Online Indywidualizacja procesu Cheap Ferragamo Scarves Sale nauczania w klasach I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków”, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu jest wyeliminowanie Salvatore Ferragamo Mens Belts Sale barier uniemożliwiających osiąganie sukcesów Salvatore Ferragamo Womens Sneakers Sale szkolnych uczniów oraz rozszerzanie umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach:

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • rozwijających dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno – przyrodniczym,
  • socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych.

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną szkoły Salvatore Ferragamo Scarves Sale poprzez zakup różFerragamo Shoes Sale Online norodnych pomocy dydaktycznych, co niewątpliwie stanowi o atrakcyjności zajęć.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. M. Kiełpińska.

Ważne strony:

unicef

Nasze projekty:

cybernauci unicef starsr starsr starsr wspolpraca

Partnerzy szkoły:

gim36 30lo p_dzielnica harcerze baner1a-1-e1515336938364

Nasze certyfikaty

zdrowie zdrowie zdrowie