Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie im. Marii Dąbrowskiej

Świetlica szkolna

      Pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia, dlatego oferujemy naszym Świetlikom:

  • Stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 7.00 – 17.00
  • Zajęcia artystyczne ( plastyczne, techniczne, umuzykalniające, literackie)
  • Gry i zabawy ruchowe w sali oraz na świeżym powietrzu
  • Pomoc przy odrabianiu lekcji
  • Zabawy taneczne
  • Konkursy plastyczne (szkolne i pozaszkolne)

     Wychowawcy z naszej świetlicy pracują według starannie przygotowanego planu pracy. Poprzez jego realizację kształtują u dzieci umiejętność spostrzegania, wspomagają pamięć, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażają zasady etyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących rozwijają kreatywność Świetlików. Przyczyniają się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień podopiecznych.

     Dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku szkolnym, są aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemność. Nie obawiają się porażki, ćwiczą, poszukują – słowem rozwijają twórcze podejście do czekających je zadań.

       Naszym celem jest nie tylko zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym  i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych, ale staramy się także, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieciaków oraz nadrabianiu ewentualnych zaległości w nauce.

      Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

    Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć.

       Dzieci korzystające ze świetlicy biorą także udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

Ważne strony:

unicef

Nasze projekty:

cybernauci unicef starsr starsr starsr wspolpraca

Partnerzy szkoły:

gim36 30lo p_dzielnica harcerze baner1a-1-e1515336938364

Nasze certyfikaty

zdrowie zdrowie zdrowie