Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie im. Marii Dąbrowskiej

Szkoła Promująca Zdrowie

We wrześniu 2001r przystąpiliśmy do udziału w Krakowskim Projekcie “Szkoła Promująca Zdrowie.
Okres przygotowawczy (etap wstępny) trwał do 31 VIII 2002 r.

W tym czasie zrealizowano następujące zadania:

 1. Zdrowa żywność w sklepiku szkolnym;
 2. Opracowanie programu profilaktyki szkolnej;
 3. Przygotowanie programu autorskiego z zajęć kultury fizycznej z elementami założeń SzPZ;
 4. Wystąpienie do Urzędu Miasta o utworzenie klas integracyjnych;
 5. Zagospodarowanie przerw międzylekcyjnych – bezpieczne i mądre zabawy dzieci;
 6. Zwiększenie liczby uczestników różnorodnych konkursów;
 7. Realizacja “Pakietu Edukacyjnego” – zdrowie fizyczne i psychiczne – na lekcjach wychowawczych;
 8. Profilaktyka zdrowotna – pogawędki i działania higienistki szkolnej;
 9. Założenie koła PCK;
 10. Badania dzieci klas III, IV i V przez Zakład Fizjologii AWF;
 11. Badania komputerowe wad postawy;
 12. Zajęcia na pływalni klas I – III;
 13. Prace nad regulaminem oceny zachowania.

Sprawozdanie z realizacji zadań podjętych w etapie wstępnym zostało przyjęte i szkoła została zakwalifikowana do etapu I.

Należało teraz zrealizować następujące zadania:

 1. Ankietowanie społeczności szkolnej pod kątem spełniania wymogów SzPZ;
 2. Analiza i ewaluacja programów wychowawczych w aspektach zdrowia fizycznego i psychospołecznego;
 3. Poszukiwanie sojuszników – parafia, przychodnia rejonowa, szpital, Rada Dzielnicy XIV, AWF;
 4. Współpraca z sąsiednimi szkołami i przedszkolami;
 5. Włączenie do działań rodziców – wspólne biwakowanie, ogniska, zabawy, Dni Otwarte, majówki, Święto Szkoły, imprezy sportowe: “W zdrowym ciele zdrowy duch”, “Baw się razem z nami”;
 6. Współpraca ze Szkołą Promującą Zdrowie – Nowa Huta SP nr 105

W dniu 9 czerwca 2003r na posiedzeniu członków Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie zatwierdzono przyznanie naszej szkole Certyfikatu przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Uroczyste wręczenie Certyfikatu odbyło się 18 czerwca 2003r.

Obecnie podjęliśmy działania zmierzające do uzyskania certyfikatu Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Ważne strony:

unicef

Nasze projekty:

cybernauci unicef starsr starsr starsr wspolpraca

Partnerzy szkoły:

gim36 30lo p_dzielnica harcerze baner1a-1-e1515336938364

Nasze certyfikaty

zdrowie zdrowie zdrowie